خنده

این عکس رو از پارک لاله ی تهران گرفتند(افراد گروه)این آقاهه شلوارش داره میافته.بابا جون مادرتون آخه کجای این فشنه.میبخشد ولی معقد آدم دیده, بشه ما که ندیدیم مد باشه.بابا کجای اروپا آدما این جوری هستن این عکس رو به یه توریست نشون دادیم زد زیر خنده آبروی هرچی فشن ساز ایرانی رفته.

/ 0 نظر / 6 بازدید