در مکتب ما رسم فراموشی نیست 

 

          در مسلک ما عشق هم اغوشی نیست

 

مهر تو اگر به هستی ما افتاد

 

 

 هرگز به سرش خیال خاموشی نیست

 

/ 0 نظر / 8 بازدید